Publicerat 

Lön och ekonomiadministration

Equmeniakyrkan har ett centralt rikstäckande avtal med LRF konsult gällande lön- och ekonomiadministration. Avtalet möjliggör för församlingarna att använda alternativa och flexibla modeller efter behov.

Informationsblad LRF_juli18

Kontaktpersoner hos LRF konsult

Henry Larsson
Redovisning och bokslut
033-21 12 56
henry.larsson@lrfkonsult.se

Therese Melander
Lönetjänst
0521-57 24 11
therese.melander@lrfkonsult.se