Konfirmander

Konfirmation

Varje år erbjuder vi konfirmation tillsammans med Equmeniakyrkorna i Långared och Vänga och med Svenska kyrkan i Långared. Inskrivningen sker i Svenska kyrkan i Långared i samband med en gudstjänst runt månadsskiftet september/oktober varje år och avslutar i maj med konfirmationshelgen.

Vid frågor kontakta någon av våra anställda.