Bibelläsningsplan

Här kommer förslag till bibelläsning de närmsta veckorna. Vi följer de teman som är enligt söndagarna i kyrkoåret, så vi ”förbereder oss” var och en inför söndagen genom att läsa, fundera och låta Gud tala till oss genom sitt ord. När du läser; är det något som berör dig särskilt, något ord eller mening, får du någon tanke? Läs texten sakta, gärna vid flera tillfällen.

Så får vi också reservera oss och säga att det är inte säkert att alla gudstjänster kommer att följa kyrkoårets tema.

Vecka 40 Tacksägelse, lovsång

Kan man öva sig i tacksamhet? Prova att se på ditt liv och din omgivning med ”tacksamhetens glasögon” – vad har du att vara tacksam för? Hur man leva sitt liv som en lovsång till Gud?

Bön: Gud, som har skapat världen, vi tackar dig för arbete och vila, för dag och natt, för människor och djur och för allt det sköna i din värld. Främst tackar vi dig för din största gåva, Jesus Kristus, som omsluter allt med välsignelse. Din är äran i evighet. Amen.

Måndag 4/10  1 Thess 15:16-24

Tisdag 5/10    1 Thess 15:16-24

Onsdag 6/10   Ps 65:9-14

Torsdag 7/10   Ps 65:9-14

Fredag 8/10    Luk 17:11-19

Lördag 9/10   Luk 17:11-19

Söndag 10/10  Luk 17:11-19

Vecka 41 Att leva tillsammans

Att leva tillsammans – hur ser din drömbild av församlingen ut? Vad tror du är viktigt för vår församlings framtid? Vad kan vi bli bättre på för att fler människor skall känna sig hemma här?

Bön: Barmhärtige Fader, som är all gemenskaps källa, vi ber till dig för dem som står oss nära. Men också för andra människor. Väck oss till ansvar och omsorg så att vi blir tecken för ditt rike. Amen.

Måndag 11/10   Apg 9:36-43

Tisdag 12/10     Apg 9:36-43

Onsdag 13/10   Rut 2:8-12

Torsdag 14/10  Rut 2:8-12

Fredag 15/10   Mark 3:31-35

Lördag 16/10  Mark 3:31-35

Söndag 17/10  Mark 3:31-35

Vecka 42 Samhällsansvar

Vad tänker du kring hur vi som kristna skall ta ansvar för vårt samhälle och vår miljö?

Bön: Gud vår Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.  Amen.

Måndag 18/10   Rom 13:7-10

Tisdag 19/10      Rom 13:7-10

Onsdag 20/10    Jer 29:4-7

Torsdag 21/10   Jer 29:4-7

Fredag 22/10     Matt 22:15-22               

Lördag 23/10     Matt 22:15-22

Söndag 24/10   Matt 22:15-22

Vecka 43 Frälsningen

Att lida som kristen, att dela Kristi lidande – vad kan det innebära? Är det något du har gjort?  

Bön: Gud, du som är som en fader och moder för oss och samlar dina barn som hönan samlar kycklingarna under sina vingar. Ge oss ömhet och tröst så att vi håller ut i hoppet. I Jesu namn. Amen.

Måndag 25/10  1 Pet 4:12-19

Tisdag 26/10      1 Pet 4:12-19

Onsdag 27/10    1 Mos 45:4-8

Torsdag 28/10    1 Mos 45:4-8

Fredag 29/10      Matt 23:37-24:2

Lördag 30/10      Matt 23:37-24:2

Söndag 31/10    Matt 23:37-24:2