Gudstjänst med nattvard

Andreas Abrahamsson. Sång av Ulrika Lindgren och Jenny Arvidsson. Efteråt trädgårdsfika med avtackning av Andreas, hemma hos Andreas och AnnaCarin Abrahamsson. Tårta finns, ta med egen dryck.

Gudstjänst

Marita Segerlind. Vi sjunger tillsammans. Efteråt trädgårdsfika hos Hans och Elisabeth Johansson, ta med egen fikakorg.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!