En tjej håller fram ett löv som ser ut som ett hjärta

Kretsträff

En torsdag i månaden under terminerna är det kretsträff. Detta arrangeras tillsammans med Equmeniaförsamlingarna i Långared och Vänga, samt Svenska kyrkan. En träff per termin hålls i respektive Equmeniakyrka och en i församlingshemmet i Långared. Dessa träffar börjar kl. 10.30 med en kort andakt, sedan är det fika. Efter det brukar det vara någon inbjuden gäst som berättar om något eller sjunger. Främst pensionärer brukar samlas på kretsträffarna, men alla är givetvis
välkomna!