Kretsträffen våren 2023

En torsdag i månaden kl 10.30 i samarbete mellan Svenska kyrkan, Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden och studieförbundet Bilda.

2 februari Equmeniakyrkan Loo

2 mars Vänga Missionshus

6 april Equmeniakyrkan Långared

4 maj Församlingshemmet

1 juni Utflykt

Mer info om respektive träff i Kalendern.