Person som läser bibeln

Om kyrkan

Vi är en församling som samlas kring tron på vad Gud har gjort genom Jesus Kristus. Vi söker och upptäcker mer och mer av Guds upprättande kärlek för den värld vi lever i och i ett liv som sträcker sig in i evigheten. Vi är vanliga människor som söker vägledning och styrka hos Gud, inte främst hos oss själva.

Församlingen bildades 1875 och samma år byggdes missionshuset på ”Loo-rakan”. Nuvarande kyrka är byggd 1966 och har renoverats och byggts till under åren 2007–2012. År 2015 togs beslutet att anta namnet Equmeniakyrkan Loo efter att Svenska Missionskyrkan gått samman med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige och bildat Equmeniakyrkan året 2011. Församlingen har ekumenisk samverkan med församlingarna i Långaredsbygden och Bjärkebygden. Genom Equmeniakyrkan Sverige har vi kontakt med den världsvida kyrkan med systerkyrkor i många olika länder.

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.