Ungdomar i ring som håller sina händer in mot mitten av ringen

Söndagsskola