Sopplunch

En torsdag i månaden under terminerna är det sopplunch kl. 12-14. Soppan serveras under hela tiden, så det går bra att komma närsomhelst. Efter soppan finns det kaffe och kaka. Pris för
sopplunchen är 50 kr. Alla är välkomna!