Lördagens gudstjänst under kyrkokonferensen

Publicerat 

Gudstjänst i tältet under ledning av Terése Berggren. Tema trovärdighet. Predikan: Sofia Camnerin. Musik: Robert Eriksson och kören Caleido.

Terése Berggren delar en reflektion i två delar under gudstjänsten som hon sedan avslutar med att be om Guds välsignelse över församlingen.

Biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin predikade om trovärdighet och vi fick också möjlighet att i bön ta emot och sända missionärer.