Välkommen till Luleå Missionsförsamling!

En kyrka – där Jesus Kristus är herre – som erbjuder gemenskap där människor växer i tro.

Närmast kommande samlingar

Du hittar hela kalendern här.

Missionskyrkan Luleå

Gudstjänst

”Kampen mot ondskan” Claes Eriksson Jan Levén Anna-Karin Byfält Magnus Edfast

Missionskyrkan Luleå

Promenadgrupp

Välkommen med ut i friska luften och till vår promenadgrupp. Start Missionskyrkan, Skeppsbrogatan 29. Torsdagar kl 10. Efteråt enkelt fika tillsammans. Öppen grupp, gratis, bara att dyka upp!

Återkommande samlingar

Equmeniakyrkan nationellt