Intervju med Erik Lagevik

Observera

Denna text publicerades första gången den 18 oktober, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Jag träffar Erik Lagevik i hans lägenhet på Kungsgatan. Vi samtalar om församlingen och hur han ser på den. Den församling som är hans andliga hem sedan 1950-talet.  Det första han säger är att enligt Guds ord är församlingen en grundsten.  För honom och hans fru Ina har församlingen alltid varit grunden och inte minst glädjen. Pastor Frej Winborg tog en dag emot honom med öppna armar. Samma öppna armar har församlingen idag. Det är som en familj som delar glädje och sorg mellan varandra i allt som sker. Extra tydligt har vikten av församlingslivet blivit efter makan Inas bortgång för 4 år sedan.

Vi pratar om den unga generationen som ligger Erik varmt om hjärtat. Den unga generationen som inte alltid förstår församlingens möjlighet. Erik menar att det är viktigt som ung kristen att förstå att församlingen är det kristna livet i vardagen. Församlingen är ingen sluten gemenskap utan manifesteras i gudstjänsten som är församlingens centrum. Det är viktigt att alla som kommer som nya besökare får möjlighet att bli en del av församlingsgemenskapen. Därför måste vi prata och be för alla som kommer så de känner sig välkomna. Bönen har varit central i Eriks 90-åriga liv. Ett liv som innehållit församlingsuppgifter inom ekonomi och förvaltarskap. Församlingsarbetet har varit jobbigt men många gånger också väldigt roligt.

Idag är uppgifterna lite annorlunda. Kraften finns inte att hjälpa till på samma sätt som tidigare. Dock finns det uppgifter för alla. Eriks uppgift är att vara bedjare samt vid några tillfällen ansvara för blommorna till gudstjänsten. Församlingens matrikel ligger framme och Erik ber dagligen för de namn som är uppskrivna i den. Det viktigaste är att dock inte ett namn i en matrikel utan att förstå att var och en har möjlighet att ha sitt namn skrivet i livets bok, säger Erik och hans ögon tåras. Vi avslutar samtalet då Erik måste åka till sjukhuset där hans bönevän ligger och väntar på hans omsorg.

Vill du samtala om att vara med i Luleå Missionskyrka så hör av dig till pastor André Bertilsson.

Välkommen!