Extrainsatt församlingsmöte 3 april efter gudstjänsten.

Observera

Denna text publicerades första gången den 27 februari, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Extrainsatt församlingsmöte den 3 april efter gudstjänsten.

Mötet gäller beslut av större ekonomisk art gällande renovering av köket i församlingsvåningen. Kallelsen skall enligt stadgarna vara ute 4 veckor innan mötet.

Ritningar kommer att finnas tillgängliga på kyrktorget innan mötet.

Informationen i detta mail finns även anslaget på kyrktorget.