Musikhelg 24-25 sept

Observera

Denna text publicerades första gången den 13 september, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Lördag 24 september kl 10-15

Vad ska vi sjunga?

Lena Wohlfeil och Per Westblom tar oss med i ett samtal om musiken som kreativt uttryck i gudstjänsten och församlingen, om teologi, funktion och kultur.

De flesta av oss har en stark relation till musik. Andliga upplevelser och minnesrika gudstjänster kan lika ofta höra ihop med sången och musiken som förkunnelsen. Just därför löper musiken hela tiden en risk att vara ett område i församlingslivet där vi tillåter oss vara subjektiva, ha starka åsikter och tydliga förväntningar. Det som borde vara ett verktyg för att samla oss, blir ibland det som splittrar oss. Musiken löper därför risken att reduceras till ett mål för subjektiva och spretiga syften, istället för att vara ett medel för något större än oss själva. I en kamp om musikstilar och volymnivåer får vi alltid vinnare och förlorare.
(Ur ”Allt som har liv”, utgiven av Pingst FFS)

Vad bär vi med oss?
Hur vill vi ha det?

Samtalet varvas med att vi sjunger nya och gamla sånger.

Kl 12-13 har vi lunchrast.
De som vill äter på restaurang Walldorf till självkostnadspris

Söndag 25 september kl 11

När tron tar ton

Gudstjänst med nattvard

Per Westblom, Lena Wohlfeil,
André Kikuchi, Mona Nykänen.

Psalmkören.

Alla som vill träna på gudstjänstens sånger före gudstjänsten träffas kl 9.30 för att öva.

Alla varmt välkomna till en spännande helg om ton och tron.