Gudstjänster på Sundet.

Observera

Denna text publicerades första gången den 21 juni, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

8 Juli till 29 Juli är Gudstjänsterna på Sundet.

(nedanstånde är kopierat från deras folder, därav kanske det står lite annorlunda jämfört med vårt programblad)

8/ 7 Söndag 10.00 Missionsgudstjänst
Predikan och sång Hannes och Nora Sandahl,
EFS missionärer i Tanzania

 15/ 7 Söndag 10.00 Gudstjänst
Predikan Sayuri Kikuchi
Musik och sång Mona Nykänen

22/7 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
Predikan Marie Edfast
Musik och sång Elin Persson

29/ 7 Söndag 10.00 Gudstjänst
Predikan Sven Sundin
Sång av Lennart Johansson och Sommarkyrkan