Till jordens yttersta gräns

Välkommen på gudstjänst 1/9 kl.11.00. Klippan-gården, Sunderbyn.

Predikan av Klas Johansson.

Förstärkt kyrkfika.

Efteråt: samtal om gemensamma utmaningar och möjligheter till samarbete.

Parallell ungdomssamling med Emanuel Wiksten med flera.

Arrangeras av Smedsbyn kristna församling, Missionsförsamlingarna i Svartlå, Harads,

Luleå, Andreaskyrkan och Johanneskyrkan.