Nationella insamlingar och förbönskedja

Kommande söndag 26 april är det nationell insamling för Equmeniakyrkan. Till denna söndag har en förbönskedja utarbetats. I den har alla församlingar i Equmeniakyrkan fått en församling att be för samt en annan församling som i sin tur ber för den egna församlingen. Luleå Missionsförsamling har fått Lekvattnets Missionsförsamling i Värmland att be för och det är Bergaortens Missionsförsamling Lagan som sin tur ber för Luleå Missionsförsamling.

Jag har haft kontakt med de båda församlingarna. Bergaortens Missionsförsamling har förinspelade gudstjänster och kommer att be för församlingen i Luleå i gudstjänsten nu på söndag. De har fått en del information om församlingen och också hämtat information från
församlingens hemsida.

Lekvattnets Missionsförsamling är en liten församling i norra Värmland inte långt från Torsby. De är sju medlemmar i församlingen varav tre bor i Lekvattnet. De lever i allra högstagrad i den lilla församlingens situation. De har ett Missionshus som de vårdar och samlas där ibland på gudstjänster mindre på vintern än på sommaren. De brukar också mötas till ekumeniska bönesamlingar och bibelstudier i hemmen. Då jag ringde och talade med en representant för församlingen och berättade om förbönskedjan såg hon det som ett tecken att Gud inte hade övergivit dem.

Låt oss tänka på denna lilla missionsförsamling och be för den inte bara nu på söndag utan också framöver.
Denna söndag får vi också och ge vår gåva till Equmeniakyrkans nationella insamling.
Bankgironummer är 900-3286 och Swish 90 03 286.
Skriv då meddelandet Nationella insamlingen-. Märk också gåvan med Luleå Missionsförsamlings församlingsnummer 1107.

Astrid Hällgren