Gudstjänster

Söndag 9 augusti börjar vi med gudstjänster igen i Missionskyrkan.

De aktuella riktlinjerna begränsar samlingar till högst 50 personer och det anpassar vi oss efter. Det är viktigt att du som inte känner dig frisk stannar hemma. Vi vädjar också till dig som tillhör en riskgrupp stanna hemma.