Årsmöte Luleå Missionsförsamling 7 feb kl 13:00

Församlingens årsmöte kommer att äga rum som planerat, söndag den 7/2 kl 13 i samma Zoom-rum som vi har för kyrkfikat:
https://us02web.zoom.us/j/85665739964?pwd=S0ZNU0t4dURETXRZKzZSL3NrZEIrdz09

En guide om hur man kommer in på Zoom ligger på vår hemsida under Verksamhet. https://equmeniakyrkan.se/luleamissionskyrka/zoom/

Det går även att ansluta via telefon: +46 8 5052 0017
Ange ”Meeting ID”: 856 6573 9964
Passcode (om det skulle behövas): 260534

Dagordning, Årsberättelse, Revisionsberättelse, Valberedningens förslag, Ekonomisk redovisning, Handlingsplan, Motion och styrelsens svar på motionen har skickats per mail till alla församlingsmedlemmar.