Predikan 30 maj

På söndag är det Heliga Trefaldighets dag och temat är ”Gud – Fader, Son och Ande”.
Claes Eriksson predikar över Matt 11:25-27 och leder oss i bön.
Du hittar gudstjänsten på vår Youtubekanal.

https://www.youtube.com/channel/UC_8p5–Qo8ZqgjhYL0976hw

Mellan 10.00 och 12.00 står kyrkan som vanligt öppen för ljuständning och bön. 

12.00 möts vi på ZOOM för kyrkfika.

– Har det hänt att du upplevt dig tvungen att ”säga nej” till något du mött i Kyrkans värld? Till vad, och varför?
– Hur har du brukat tänka om Treenigheten? Som en förklaring av Gud eller som ett vittnesbörd om mysteriet Gud?
– Vilka erfarenheter har du av Kyrkans förhållningssätt till ”denna världens kloka huvuden”? Vad har varit bra respektive dåligt med dessa förhållningssätt?
– Kyrkornas Världsråd skriver: ”I detta perspektiv är det inte kyrkan som har en mission utan missionen som har en kyrka. Mission är inte ett projekt för kyrkoexpansion utan för kyrkans förkroppsligande av Guds frälsning i denna värld”. Vad betyder det, konkret, för oss?

Vårt ZOOM-rum:https://us02web.zoom.us/j/85665739964?pwd=S0ZNU0t4dURETXRZKzZSL3NrZEIrdz09
Meeting ID: 856 6573 9964, Passcode: 260534, Telefon: +46 8 5052 0017

Ge gärna en gåva till församlingen, märkt ”kollekt”,
och till Indien, märkt ”Indien”
Bankgiro: 978-5338
Swish: 1234512000