Uppstartsfest lördag 4 sep kl 17

Välkommen på uppstartsfest Lördag kl 17

För att kunna planera maten får ni gärna anmäla er nedan (senast torsdag)

Anmälan middag