Ekumeniska vinterveckan

Ekumeniska vinterveckan 2022
21-23 januari 2022

 Välkommen till ekumeniska vinterveckans möteshelg!
Temat för helgen är ”Människor och samhällen förvandlade av Jesus”. Huvudtalare är EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem. Maria Smeds, präst och musiker, leder lovsång med team. Alla gudstjänster sänds digitalt från Pingstkyrkans lokaler i Luleå och sändningarna kan du se här eller på Pingstkyrkans Facebook. Programmet ser ut som följer:Fredag 21 januari kl 19: Digital gudstjänst
Lördag 22 januari kl 19: Digital gudstjänst
Söndag 23 januari kl 11: Gudstjänst i Pingstkyrkan*

* Max 65 besökare – vaccinationsbevis används
Håll avstånd och stanna hemma vid symptom
Med reservation för ev. ändringar

För aktuell information kan du även besöka vårt Facebook-evenemang.

Se även https://www.efslulea.se/ för sena ändringar