Församlingens årsmöte 13/2

På söndag är det församlingens årsmöte.
Vi har gudstjänst kl 11. Därefter blir det kyrklunch och årsmötet börjar kl 13.

Det kommer finnas möjlighet att deltaga digitalt för den som vill.