Världsböndagen 4/3

Tema: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er”

Fredag den 4/3 är det den årliga Världsböndagen.
Vår ekumeniska gudstjänst kommer att firas i Elimkyrkan kl. 19.