HEMAVAN 2022 2-4(5) september

Visst följer du med på lägret till Hemavan Fjällstation i Västerbottensfjällen?
Tillsammans kommer vi att njuta av fjällnaturen och de vackra vyerna med
aktiviteter allt efter förmåga och önskemål.
Vårt helgläger börjar på fredag eftermiddag, då vi tillsammans reser till
Hemavan. Hemresa kan ske på söndag eller måndag. Vi hoppas att bli så
många att vi kan resa med buss.

Fredag
16.00 Avfärd
Inkvartering, Lägerinformation, Kvällsandakt, Kvällsfika

Lördag
8.00 Frukost
9.00 Andakt
Uteaktiviteter
16.30 Middag
18.00 Kvällspass
19.30 Lägerbål, Andakt
21.00 Kvällsfika

Söndag
8.00 Frukost och städning
Uteaktiviteter med gudstjänst och lunch.
14.30 Hemfärd med buss
För dem som stannar till måndag
16.30 Middag
18.00 Kvällspass, Andakt
21.00 Kvällsfika

Måndag
8.00 Frukost och städning
Uteaktiviteter med andakt, lunch och hemfärd på tider vi kommer överens om på plats.

Att ta med:
Utrustningslista skickas till dem som anmält sig.

Pris
Riktpris för lägret är 1000 kronor per vuxen och 500 kronor per barn mellan
6 och 15. För familj sätter vi riktpriset till 2500 kronor. Vill du komma med
så gör du det oavsett om du betalar mer eller mindre än det vi angett här.
Det viktiga är att Du kommer med!

Resa
Resan kommer att ske med buss/inhyrda minibussar eller med samordnade
privatbilar. Det bestäms utifrån antalet anmälda den 3 juli och när
deltagarna önskar åka hem. Om tillräckligt många anmäler sig för att resa hem på söndagen anlitas en buss.

Eftersom Fjällstationen bygger nytt annex är antalet platser begränsat så att
vi måste fördela platser så att så många som möjligt får rum. Vi kommer att
tillämpa ”Först till kvarn” så att platserna fördelas vartefter anmälningar
kommer in.

Har du frågor? Kontakta Jan Levén på 070-691 19 75

Anmälan enligt nedan eller via epost missionskyrkan.lulea@gmail.com