Årsmöten

Fredag 10/2 kl 17:30
Årsmöte för Equmenia Luleå.

Söndag 12/2 kl 13:00
Församlingens årsmöte (kyrklunch serveras innan årsmötet)