Equmenia

Equmenia Luleå bedriver barn- och ungdomsverksamhet i Luleå sedan mer än 100 år. Vår verksamhet har en kristen grundsyn men alla är välkomna att delta, oavsett vilken tro man har eller inte har.

Medlemsavgift för att vara med i Equmenia Luleå är 50 kr per kalenderåret. Vill ni utöver detta stötta verksamheten kan ni även ge en gåva. Medlemsavgiften täcker en olycksfallsförsäkring, samt omkostnader för verksamheten.
Enklast är att sätta in pengarna på PG 349317-8, märk med medlemmens namn och helst personnummer.

Stadgar för Equmenia Luleå finns här och årsmöteshandlingar finns här: Årsmöteshandlingar_Equmenia_2020.