Gudstjänst

Söndagar 11:00 inbjuds du till gudstjänst. I gudstjänsten förkunnas en bibeltext av en predikant som kan vara församlingens pastor eller någon av medlemmarna. Inom Luleå missionskyrka har vi bred representation på förkunnare. I gudstjänsten har vi utöver predikanter en rad duktiga musiker och ofta är texter, musik och böner sammanflätade till en helhet.

Vill du vara gudstjänstledare, predikant eller musiker så ta gärna kontakt med vår pastor för vidare samtal.

För barnen finns möjlighet till ljuständning samt en egen pysselhörna.