Handlingsplan 2021

Luleå Missionskyrkas vision:

En kyrka – där Jesus Kristus är herre –
som erbjuder gemenskap där människor växer i tro.

Följande är angeläget att förverkliga och utveckla under 2021:

Gemenskapen
Målet är att aktualisera medlemskap i församlingen och att välkomna nya människor till vår gemenskap. En grund är att erbjuda läger, församlingsdagar och digitala samlingar under året. För att nå målet inbjuder vi dem som finns i församlingens och Equmenias närhet att bli en naturlig del av gemenskapen.

Gudstjänsten
Målet är att skapa samtalsforum kring gudstjänsten, dess ledning och innehåll. Vi vill ha gudstjänster som är öppna för alla och ger tillfälle för personligt möte med Gud och med varandra, samt engagerar barn, unga, vuxna och äldre – alla utgör helheten. I gudstjänsten är förkunnelse, överlåtelse, förbön, sång och musik tydliga redskap för att dela evangeliet och den kristna gemenskapen.

Omsorgen
Målet är att utveckla och förtydliga rollen för omsorgsgrupper och smågrupper. Vi vill att undervisning, omsorg i praktiken, böneliv och måltidsgemenskap blir naturligt och bidrar till en fördjupad tro. Vi vill uppmuntra grupper att träffas och dela tro och tankar. Vi vill erbjuda undervisning, bland annat genom att ta fram texter/arbetsmaterial till grupperna.

Samverkan
Målet är att bidra till stadens ekumeniska arbete genom utveckling av olika satsningar såsom ekumeniska vinterveckan, stadsparksgudstjänst, Kalaskyrkan och enskilda möten med andra församlingar.
Vi vill utveckla och fördjupa samarbetet med Equmenia. Vi vill också utveckla våra kontakter och vår samverkan med regionen, t.ex. genom att delta i de gemensamma samlingarna på olika teman.