Handlingsplan 2023

Luleå Missionskyrkas vision:

En kyrka – där Jesus Kristus är herre –
som erbjuder gemenskap där människor växer i tro.

Följande är angeläget att förverkliga och utveckla under 2023:

Gemenskapen
Vi vill dela tro och liv i församlingen och aktualisera medlemskap. Vi vill välkomna nya människor in i gemenskapen. En grund är att erbjuda öppna läger, församlingsdagar och samlingar under året där vi sprider det glada budskapet och människor kommer till tro. För att nå målet inbjuder vi dem som finns i församlingens och Equmenias närhet att bli en naturlig del av gemenskapen.

Gudstjänsten
Vi vill ha gudstjänster som är öppna för alla och ger tillfälle för personligt möte med Gud och med varandra, samt engagerar barn, unga, vuxna och äldre – alla utgör helheten. I gudstjänsten är förkunnelse, överlåtelse, förbön, lovsång, körer och musik tydliga redskap för att dela evangeliet och den kristna gemenskapen. Vi vill utveckla samtalsforum kring gudstjänsten, dess ledning och innehåll.

Omsorgen
Vi vill utveckla smågrupper. Vi vill att undervisning, omsorg i praktiken, böneliv och måltidsgemenskap blir naturligt och bidrar till en fördjupad tro. Vi vill uppmuntra grupper att träffas och dela tro och tankar. Vi vill erbjuda undervisning, bland annat genom att ta fram texter/arbetsmaterial till grupperna.

Samverkan
Vi vill bidra till stadens ekumeniska arbete genom engagemang i olika satsningar såsom ekumeniska vinterveckan, världsböndagen, stadsparksgudstjänst, sjukhuskyrkan och enskilda möten med andra församlingar.

Vi vill utveckla och fördjupa samarbetet med Equmenia. Vi vill också utveckla våra kontakter och vår samverkan med regionen, t.ex. genom att delta i de gemensamma samlingarna.