Senast föregående Evenemang

Missionskyrkan Luleå

Gudstjänst

"Förlorad och återfunnen" Församlingsmöte efter gudstjänsten, ca 12.45