Musik

Här kan du läsa om aktuell musikverksamhet som är planerad i Luleå Missionskyrka och Equmenia Luleå. Klicka på rubrikerna ovan för att läsa mer om respektive verksamhet. Förutom dessa har vi musik i alla våra gudstjänster och även andra musikprogram – se kalendariet på startsidan.

Musikverksamheten sker i samarbete med studieförbundet Bilda.

Medlemsavgift Equmenia Luleå
Barnkören och musikverkstaden är en del av vår ungdomsförening Equmenia Luleå.
Läs mer om medlemsavgiften för Equmenia Luleå.