Predikan 13 sept

Predikan, Enhet i Kristus, Joh 17:18-23, Skriven av Thomas Lundbäck

Liknelse om vattenbägaren

Det här är en bägare med vatten. Vatten består av många små molekyler men ändå av en enda enhet. Varje vattenmolekyl består av två väteatomer och en syreatom. Den kemiska beteckningen är H20. H för väte och O för syre. Vatten blir till, först när vätet binder ihop sig med syret. För att dessa grundämnen ska bli en vattenmolekyl så krävs det bindningar med hjälp av att de delar små elektroner. Vattenmolekyler binder ihop sig väldigt hårt vid varandra med hjälp av vätet. Det är därför som det går att fylla bägaren överfylld så vi får ytspänning. En enda vattenmolekyl är så liten att den bara syns i ett mikroskop. Tillför vi värme till bägaren så blir det vattenånga som kan sprida sig runt omkring bägaren. När solen värmer på havet så stiger vatten och bildar regnmoln så att vattnet kan sprida sig väldigt långt till torra platser så att växtlighet kan gro.

Tänk er in att denna bägare är kyrkan och vattnet är församlingen och varje molekyl är en församlingsmedlem. I min liknelse står H för Herre Gud och Herre Kristus och O för oss människor. Bindningar liknar jag med den heliga Anden. Vi blir en hel människa, först när vi med hjälp av den heliga anden, binder ihop oss som en enhet med Gud. Precis som vattenmolekylen är varje människa liten. Men tittar vi noga på en människa så kommer vi också se något stort och mäktigt, nämligen Gud. Människors behov av varandra är stort och vi får hålla hårt om varandra. Med hjälp av helig anden kan vi binda ihop oss med varandra så vi blir stora oceaner. Vi blir en stor enhet och Gud blir tydlig. Trots ytspänningen kan det ändå börja svämma över. Då måste vi ta till en större bägare, en fysisk större kyrka men även ett större hjärta där alla känner att de får vara med. Om bägaren är kantstött så börjar det rinna över innan den är fylld. Så vi får se till att vi har en hel kyrka. Värmen kan liknas vid kärleken i våra församlingar som sprider välsignelse runt oss, precis som regnet sprider välsignelse i torra områden. Det är så vi ska bli större och tydligare i vår värld.

Vad säger Bibeln?

I bibeln finns andra liknelser om enhet i Kristus. En är där Jesus berättar liknelsen om Vinstocken där han är vinstocken och vi är grenarna som kan bära frukt. (Joh 15:1-10) Paulus tar vid flera tillfällen upp kroppen, som en liknelse på att vi ska vara en enhet. I första korintebrevet 12:12ff tar han upp kroppens alla olika delar och att varje kroppsdel har varsin uppgift. I ef 4:15-16 så står det: Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.

Jesus vet hur viktigt det är att vi är en enhet. I slutet av sitt avskedstal så ber han först för lärjungarna sen för oss, för dig och mig som tror. Så här står det i dagens evangelietext Joh 17:18-23.

Jesus sade: 18Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, 19 och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen. 20Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. 21 Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. 22 Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, 23 jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.

I den här evangelietexten, som är en bön som Jesus ber, finns det många ”dem och de” och jag tänker reda ut vad de olika syftningar betyder. Vers 18 och 19 är slutet av Jesus bön för lärjungarna. I vers 20 börjar bönen till alla som genom lärjungarnas ord tror på Jesus. Lärjungarna har spridit ordet så att det fortfarande lever för dig. Jesus liknar här den enhet han har med med Gud, att vi på samma sätt ska vara i honom. Det är stort. Men blir vi sådan enhet så ska det bli tydligt för världen att Jesus är Guds son och älskar världen. I texten står det att Jesus har gett den härligheten till oss att vi kan komma lika nära Gud som han är.

Varför ska jag leva som enhet med Kristus?

Gud är kärlek och Kristus visade detta genom att ta med sig våra synder i sitt dödsstraff. Han uppstod för att vi ska kunna leva i enhet med honom. Några synonymer till ordet enhet är helhet och harmoni. Att leva i enhet med Kristus ger oss ett helt liv i harmoni. Vi människor längtar efter lycka och vi har en norm i vårt samhälle att lycka finns i så många världsliga ting. Jag har själv ständigt lurats med i denna norm men känner att när jag lyckas fokusera på att leva nära Gud så mår jag så mycket bättre. Det är i Kristus vi blir hela människor och finner en inre harmoni och frid.

Jesus pratade om att han känner fadern men att världen inte känner honom. (Joh17:25) Tänk er in att det kommer in en person genom kyrkdörren. Går du då fram och frågar vem det är eller känner du igen att det är Kristus och springer fram och kramar honom? Fråga dig själv: Skulle du känna igen Jesus om du mötte honom? Det står ju : Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. (Matt 25:40) I varje människa finns Gud.

Hur ska jag leva som enhet med Kristus?

Det här känns oerhört stort att vi ska leva lika nära Gud som Jesus gjorde. Hur ska vi kunna bli en enhet med Kristus?

Bönen är ju det sättet vi pratar med Gud. Personligen känner jag att jag kommer närmare Kristus när vi samlas här i Kyrkan och tillsammans med andra och ber för dem och deras bekymmer. Den närhetskänslan är inte lika tydlig för mig när jag ber för mig själv. För mig är det något magiskt som händer i den gemensamma bönen. Det står ju att: Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. (Matt 18:20)

När jag ber om förbön och någon annan formulerar ord som träffar mig rakt i hjärtat och beskriver min situation utan att personen riktigt vet min situation. Då känner jag att Gud är verksam och kommer nära mig. Så jag vill uppmana er att be för andra och ta emot andras förbön.

Arbetar vi tillsammans med andra, då skapar det oftast en närhet till varandra. Så är det även med Gud. När jag tjänar Gud känner jag att jag kommer honom närmare. Så se till att Gud blir din arbetskompis! Att tjäna Gud är inte ett måste, för Gud har gett oss nåd och åter nåd. Här har det inom kristendomen funnits en spänning mellan nåd och tjänst. Runar Eldebo har i boken Tillbaka till församlingen gett en väldigt bra bild på att nåd och tjänst hänger ihop. Han skriver så här: Det är i nåden från Gud som vår livsuppgift växer. Det är tillhörigheten till honom som räddar våra liv från plikt. Det är närheten till Gud själv som gör att våra livsuppgifter blir rika. Runar fortsätter med att lyfta två andra ord för nåd och tjänst. Det är orden accepterad och använd. Att vara människa är att längta efter att bli accepterad och längtan efter att bli använd. Det är i församlingen som vi alla ska känna oss accepterade och använda. Hur vi blir använda är ju olika för vi alla har olika gåvor. Så fundera på vad har Gud kallat dig att göra? Han har en uppgift till alla!

Umgås med Gud är viktigt och det står ju att vi ska be ständigt (1 Thess 5:17). Men hur? När jag förberedde predikan så analyserade jag min egen relation till Gud. Jag såg att det var när jag var i Kyrkan, på någon samling här som jag kom nära Gud. Utanför kyrkan var jag så fokuserad på alla andra praktiska göromål så att jag bara stressade på. Hur ska jag få in Gud i min vardag? Jag har testat att vid några tillfällen tänka mig in i att Jesus sitter bredvid mig när jag arbetar eller gör något, som att köra bil, äta mat eller när som helst. Det har gett mig en fridfull känsla. Gud finns ju alltid nära oss men att dra ut stolen bredvid mig för Kristus hjälper mig själv att påminna att Gud finns alltid nära mig. På så sätt är det lättare att bli en enhet med Kristus. Du behöver inte ha en massa ord för att vara nära honom. Testa nu en kort stund att tänka att Jesus står bakom dig och lägger en hand på din axel.

Vad har den här predikan handlat om. Det finns flera liknelser om enhet med Kristus i bibeln. Min liknelse var att tillsammans med Gud, Jesus o Anden, är var och en av oss som en vattenmolekyl, en enhet. Alla vattenmolekyler bildar tillsammans församlingen. Värms vi upp sprider sig kärleken vidare precis som regnet sprider fukt och växtlighet. För att bli kvar i enheten med Kristus behöver vi be, arbeta och vara tillsammans med Gud.

Precis som Paulus avslutar sitt andra brev till Korinterna vill jag avsluta den här predikan med följande ord:

Nåd från vår herre Jesus Kristus, Kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

Amen