Predikan 2 augusti

Text Matt 7:13-14

Andlig klarsyn

Dagens ämne är andlig klarsyn. Vi talar ju bland om personer som är andligt klarsynta, samtidigt kan det vara svårt för oss att sätta fingret på vad denna andliga klarsyn består i.

 Begreppet klarsynthet i sig betecknas i ordboken som någon som har förmåga till djupare insikt, en insikt som har förvärvats under livets gång. Visst är det skönt att i svåra situationer som man inte vet hur man skall tackla få möta en som är klarsynt, som kan hjälpa till en djupare insikt, en person som inte låter sig duperas, som är ärlig och sann.

Men nu handlar det alltså om andlig klarsyn och utifrån kristen synvinkel har det med en andlighet att göra som är präglad av Guds egen Ande och om Guds Ande står det i 1 Kor. 2:10 Det är Anden som utforskar allt till och med djupen hos Gud. Andlig klarsynthet skulle man kunna säga handlar om helig intuition och står nära visheten. Vi kan nog säga att vi behöver de människorna samtidigt som det finns möjlighet för var och en av oss att söka andlig klarsyn och att utbedja oss den.

En av Svenska Missionsförbundets lärofäder eller vad vi skall kalla honom E-J Ekman var präst innan han så småningom var med och bildade Svenska Missionsförbundet. Han var bland annat kapellpredikant i Åmot i Gästrikland. Han berättar i en biografi hur han i Åmot fick möta en kvinna som väckte djup respekt hos honom och som kom att betyda mycket för hans andliga utveckling, nämligen Kersti-Moster. Han hade hört talas om henne och hennes bibelkunskap före sin inträdespredikan. När han skulle hålla den och såg att hon var med blev han nervös. Han beskriver hur han kände det då han under sin predikan såg hennes genomträngande blickar och i hennes ansikte som var som en barometer som höjde och sänkte sig, än utvisande vackert väder än pekande på åska och storm, kunde utläsa vad hon ansåg om det han sa. Han kände att allt inte var till full belåtenhet.

Men han tog ändå mod till sig och dagen efter besökte han Kersti-Moster. Han beskriver mötet på följande sätt: ”Hon slog upp sin nötta bibel samt söndagens text och gick igenom den ord för ord med honom, men det var med sådan ömhet, kärlek och grannlagenhet som hon gjorde sina anmärkningar eller sina inlägg att det icke alls kändes som om jag kommit i närheten av en rivande törnbuske utan fastmer som om jag i ett nu blivit förflyttad in i en ljuvlig örtagård. Jag kände att jag hade framför mig icke en spetsig kritiker utan en anderik trosvarm kristen som genomlevat kristendomens sanningar. Jag kände att jag hade framför mig en sanningsmänsiska, vars ord var tunga medan den var anderika och detta väckte vördnad hos mig och icke förbittring”.

 Så blir E J Ekman nästan daglig gäst hos Kersti- Moster och det är som om han får gå i en daglig andlig skola hos henne. Mer värdefull som han säger än de teologiska studierna på universitetet. Han hade fått möta en människa som kunde vidarebefordra sin andliga vishet till honom självklart och enkelt.

Kanske har vi alla någon sådan som på det sättet hjälpt oss på vår trosvandring.  Människor som kommit att betyda mycket för vår egen andliga utveckling och kanske en person som vi fick möta då vi bäst av allt behövde honom eller henne. För mig kom Alvar Hedmo som var pastor där jag hade min första tjänst att betyda mycket för mig.  Jag är mycket tacksam, för alla de samtal vi fick ha tillsammans vid hans köksbord i Skeda.

 Vilken är då vägen till andlig klarsynthet? För E J Ekman blev mötet med Kersti – Moster Ekman och deras dagliga bibelstudier och samtal en av vägarna. Dagens korta evangelietext säger oss, att det finns inga genvägar dit. Jesus talar istället om en trång port och en smal väg och han säger till och med att det är få som finner den.

Vi kan tycka att det är underligt att det skulle vara så svårt att finna denna väg, att gå genom denna port och vandra på den smala vägen.  Vi kanske till och med kan tycka att Gud gjort alltför svårt att finna vägen till livet till Gudsriket och till andlig klarsyn. Men det kanske inte handlar om Gud. Det kanske handlar om oss, om dig och mig. Vi vill ha med oss så mycket genom den trånga porten och på den smala vägen.

Jag skulle tro att de flesta av oss känner till berättelsen om den unga mannen som ägde mycket och kom till Jesus och ville veta vad gott han skulle göra för att få evigt liv. (Matt. 19:16-26) Jesus svarar: Håll buden och mannen säger. Allt detta har jag hållit och Jesus replikerar.” Gå bort och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, då skall du få en skatt i himmelen”. Men mannen går bedrövad bort för han hade många ägodelar. Offret var för stort. Så säger Jesus: ”Hur svårt är det icke för den som är rik att komma in i Guds rike, Ja, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike”

Vi måste lämna våra rikedomar av vilket slag det vara må på ena sidan porten. Våra goda laggärningar, vårt stora jag, våra prestationer. Vi kan inte få allt detta med oss genom den trånga porten. Den port som djupast sett är Jesus Kristus och försoningen genom honom.  En försoning som också påverkar vårt andliga seende, som det uttrycks i en annan text i Bergspredikan om bjälken i ögat. Det är kanske så att det är först då vi har blivit löst från den bjälken genom Guds försorg och förlåtelse som vägen till andlig klarsyn öppnas för oss.
Det är därför Jesus kan säga till lärjungarna då de frågar angående den rike ynglingen.” Vem kan då bli räddad?”  ”För människor är det omöjligt men inte för Gud ty för Gud är allting möjlig”.

Porten vi har att gå igenom är Jesus Kristus själv och vägen den smala vägen är också Jesus Kristus. Jesus säger ju till oss i Johannesevangeliet 14:6 ”Jag är vägen sanningen och livet Ingen kommer till Fadern utom genom moig.” Ord som också kan översättas med. Jag är vägen till det sanna livet eller jag är den sanna vägen till livet.

Det finns alltså inga genvägar till andlig klarsyn. Men det finns en port att gå igenom, en port som Jesus Kristus själv har öppnat och en väg att gå på. En väg som handlar om tillväxt och utveckling tillsammans med Jesus och tillsammans med andra som vandrar på samma väg.

E J Ekman berättar om hur betydelsefull mötet med Kersti-Moster var för honom” Ja, det var en skön tid i mitt liv som jag oftast med tacksamhet tänker tillbaka på.” Han säger till och med att han hade ofantligt större behållning av sin andra högskolekurs i Kersti-Mosters lilla stuga än av sin första vid Uppsala universitet. Men den kurs som började vid det lilla bordet omkring den nötta bibeln får icke slutas. Den måste fortsätta livet igenom.

Så var det för E J Ekman så är det för dig och för mig och vi får hjälpa varandra, finnas till för varandra, be för varandra och studera bibeln tillsammans som E J Ekman och Kersti-Moster gjorde.

 Låt oss be en bön av Margareta Melin.

Rör vid mina ögon

Sanningens ande rör vid mina ögon
så att det min syn förvänder vändes rätt.

Ge mig idag det mått av ljus
som skärper synen men inte bländar.

Med mitt öga se, med mitt öra hör,
med mina händer handla, i mitt hjärta var.

Amen

Astrid Hällgren