Promenadgrupp

Välkommen med ut i friska luften och till vår promenadgrupp.

Start Missionskyrkan, Skeppsbrogatan 29.
Torsdagar kl 10.
Efteråt enkelt fika tillsammans.
Öppen grupp, gratis, bara att dyka upp!