Språkcafé

Vi tränar det svenska språket och lär känna varandra då vi fikar, sjunger, läser söndagens bibeltexter, pratar och ber tillsammans.

Verksamheten är för närvarande vilande