Vår församling

Församlingen bildades 1888. Idag har församlingen ca 127 medlemmar och bedriver en bred verksamhet med allt ifrån gudstjänster varje söndag till veckoverksamhet med olika åldrar och inriktning. Församlingen har t.ex. en bred musikverksamhet frukostföredrag, fredagsmiddag och studiecirklar i samarbete med studieförbundet Bilda.
Församlingen är även representerad i det ekumeniska arbetet med stadens olika församlingar samt med studentarbetet på Luleå tekniska universitet.

Stadgar för församlingen finns här och årsberättelse för 2023 finns här.