Vår tro

Vi har en enkel bekännelse som krävs för medlemskap: ”Jesus Kristus är Herre och Frälsare.” Inget annat behövs.

Vi vill vara en fri och öppen kyrka där alla på Jesus Kristus troende ska rymmas.

Nedanstående text är en förkortad version av dokumentet Teologisk grund för Equmeniakyrkan

Gud

Gud är en. Men samtidigt är Gud gemenskap som Fadern – Skaparen, Sonen – Försonaren och Anden – Livgivaren.

Fadern – Skaparen

Gud, Fadern, har skapat himmel och jord, hela kosmos, och Gud vill helhet i sin goda skapelse.

Sonen – Försonaren

Gud blev människa i Jesus Kristus för att förkunna evangelium om Guds rike, besegra syndens och dödens makt samt för att återupprätta människan och skapelsen.

Anden – Livgivaren

Gud, den heliga Anden, kallar till omvändelse och tro på Jesus Kristus, barnaskap hos Gud och gemenskap i den kristna församlingen. Anden ger kraft att leva ett liv som närs av Guds ord, bönen och nattvarden.

Bibeln

Bibeln är Guds ord, nedskrivet av människor och skall tolkas och utläggas utifrån sitt centrum, Jesus Kristus och hans frälsningsverk.

Dop

Dopet är ett tecken på nytt liv i Jesus Kristus och gemenskap med honom.

Inom Equmeniakyrkan förekommer såväl barndop som troendedop (vuxendop). Men oavsett när i livet man blir döpt så har det samma betydelse.

Nattvard

Vid nattvarden ger Kristus sig själv åt oss, inspirerar oss och leder oss till djupare gemenskap.

Nattvarden är en gemenskapens måltid, öppen för alla som söker denna gemenskap.