Vuxenkör

Vuxenkören övar torsdagar kl 19-21.

Kontakta Arne Lundbäck för aktuell information. arne.lundback@telia.com, 070-5580044