Vuxenkör

Vuxenkören övar torsdagar kl 19-21. Om du vill vara med kontakta vår musikledare.