Samlingar på Zoom

En del samlingar i vår kyrka ber att du ska koppla upp dig med en applikation som heter Zoom. Första gången man gör detta kan det krävas att du installerar en programvara.

Har du redan installerat denna programvara är det bara att klicka på länken som du fått och välja att ansluta till mötet.
Vårt zoom-rum: https://us02web.zoom.us/j/8566573996

Om du inte har tillgång till dator kan man ansluta med telefon, detta medför att du inte får någon bild man kan ändå följa med i samtalet.
Telefon:+46 8 5052 0017
Meeting ID: 856 6573 9964
Passcode: 260534

Installation första gången

  1. Första gången man klickar på länken får man en text i en ruta enligt nedan. Klicka då på ”Download now” (kan eventuellt ha startats automatisk).

2. Du får då en ikon längst ner i vänstra hörnet som börjar med ”Zoom”…

3. Klicka på denna ikon, programmet ska då börja installeras

4. Efter en stund kommer du att få ange ditt namn.

5. Tryck sedan på rutan ”join meeting”

6. Välj att godkänna villkoren med att klicka på ”I Agree”. Du kopplas nu in i mötet.

7. Välj ”Join with computer audio” för att de ska höra dig samt att du ska höra alla andra

8. Under samtalets gång kommer du få fram lite ikoner i bildens nedre kant om du rör på musen.
”Mute” = slår av/på din mikrofon (är den överkryssad hörs du inte)
”Start video” = slår av/på din kamera (är den överkryssad syns du inte)
”Participants” = visar andra deltagare
”Chat” = öppnar fönster för kunna skriva till andra deltagare
”Share screen” = för att dela din skärm med andra
”Record” = för att spela in, kräver tillåtelse.
”Reactions” = Kommer visa en ikon på din bild, se nedan.
Ex ”Raise hand” = kan användas för att begära ordet

9. När du vill avsluta mötet väljer du ”Leave” längst ut i högra hörnet. Detta tar dig till en till ruta där du får bekräfta att du verkligen vill lämna mötet. Klicka på ”Leave Meeting”