From Uncategorized

Påskens samlingar

Publicerat 

Långfredagen – Predikan med Bertil Carlsson Bibeltexter, psalmer och betraktelse för enskild – eller gemensam i hemmet – andakt istället för fysisk gudstjänst. Klicka på denna länk Långfredagsgudstjänst   Påskdagen – Predikan med Kaisa Svennberg Klicka på denna länk för att lyssna till hennes predikan https://youtu.be/OUwpbdbl7ls

Read more

COVID-19

Publicerat 

Om du har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas du vänligen att inte besöka våra lokaler eller delta i vår verksamhet. Det finns idag ingen allmän uppmaning till församlingarna att ställa in gudstjänster och samlingar. Varje församling behöver fatta beslut utefter sina egna förhållanden. ​www.equmeniakyrkan.se/corona Alingsås kommun uppmanar alla att ta sitt personliga ansvar för …

Read more

Idag lyser solen från en blå himmel

Publicerat 

Idag lyser solen från en blå himmel. Det är en ovanlig upplevelse under detta årets första vintermånader. Det händer något inom mig. I känslan, men också i kroppen. Jag tror att vi är skapade för att leva i ljus. I fysisk mening. Men även i själslig mening. Jobs resonemang, i Bibelboken med samma namn, känner …

Read more