From Uncategorized

Ni är världens ljus

Publicerat 

Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas,..” MATT. 5:14 Kan man vara fylld av ljus trots att det är så mörkt? Om det sker, att du tänds av ett ljus, så räcker det med en mycket liten låga för att ett kompakt mörker skall brytas och ett hopp väckas. …

Read more

Konfirmand Erska

Publicerat 

KONFIRMATION I Bjärke erbjuds ekumenisk konfirmationsundervisning. Det betyder att Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan samarbetar i detta projekt. Inskrivning äger rum den 20 oktober kl 11.00 i Erska kyrka. Vi ses ungefär en helg i månaden, vilket innebär; lördag kl 10.00-14.00 samt söndag gudstjänsttid (kl 10.30 i Equmeniakyrkorna och kl 11.00 i Erska kyrka). Söndagslektionen avslutas …

Read more

Ny ungdomsledare

Publicerat 

Vi välkomnar Jonas Arvidsson som ny ungdomsledare från och med augusti! Jonas kommer arbeta som ledare i barn och ungdomsgrupperna, finnas på plats i Sollebrunns skola samt vara med i konfirmationsarbetet. Jonas tjänst är delad mellan Equmeniakyrkan Magra och Equmeniakyrkan Gräfsnäs/Sollebrunn. Jonas har läst ett år på SVT (Södra Vätterbygdens folkhögskola) och kommer även detta …

Read more