Publicerat 

Equmenia

 

 

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. Equmenia vill även lägga en grund för att tron på Jesus leder till handlingar som blir till välsignelse för andra. Det är därför som Equmenia finns till.

Minior är för dig som går i årskurs 2 till 6. Om det inte står något annat träffas vi jämna torsdagar mellan 18:30 och 20:00 i Equmeniakyrkan Magra.

Ledare är:

Marie Jarnelid
070-610 30 46

Emma Hermansson
073-732 34 97

Josefin Persson
070-455 01 83

Andreas Jarnelid
072-730 17 32

Program för Våren 2019

Tonår är för dig som går i årskurs 7 eller är äldre. Om det inte står något annat träffas vi måndag mellan 19 och 21 i Equmeniakyrkan Magra. Vid de flesta samlingarna fikar vi. För att täcka en del av kostnaden tar vi ut en fikaavgift på 50kr per termin.

Ledare är:

Tomas Höggärde
070-551 07 44

Oskar Hildingsson
070-796 34 39

Markus Larsson
070-882 75 77

Torbjörn Larsson
070-852 08 96

Program för Våren 2019

Änglakören är för dig som går i förskoleklass och uppåt och gillar att sjunga tillsammans med andra. Vi träffas i Equmeniakyrkan Magra på torsdagar ojämna veckor klockan 18:30-19:30

Ledare är:

Marie Jarnelid
070-610 30 46

Program för Våren 2019

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. Equmenia vill även lägga en grund för att tron på Jesus leder till handlingar som blir till välsignelse för andra. Det är därför som Equmenia finns till.

Equmenia består av cirka 400 lokala föreningar med 19 300 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och bönegrupper. Genom aktiviteterna kan Equmenia bli en plats där deltagarna blir sedda och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.

 

Läs mer om Equmenia