Publicerat 

Equmenia

 

 

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. Equmenia Magra vill skapa en trygg plats dit alla är välkomna, ett sammanhang där barn och unga får växa i sin relation till Gud och till andra.

Söndagsskolan är för dig som är 3-12 år. Vi träffas i Equmeniakyrkan Magra de söndagar som det är förmiddagsgudstjänst under vår- och höstterminen. Vi är med i gudstjänsten en liten stund för att sedan gå ner till källaren där vi hör en berättelse, samtalar om livet, pysslar eller leker och har skoj.

Ledare är:

Lena Höggärde
070-946 24 12

Karin Brunngård Jarnelid

Anki Karlsson

Program för Våren 2020

Minior är för dig som går i årskurs 2 till 6. Om det inte står något annat träffas vi jämna torsdagar mellan 18:30 och 20:00 i Equmeniakyrkan Magra.

Ledare är:

Marie Jarnelid
070-610 30 46

Emma Hermansson

Andreas Jarnelid

Program för Våren 2020

Änglakören är för dig som går i förskoleklass och uppåt och gillar att sjunga tillsammans med andra. Vi träffas i Equmeniakyrkan Magra på torsdagar ojämna veckor klockan 18:30-19:30

Ledare är:

Marie Jarnelid
070-610 30 46

Program för Våren 2020

Tonår är för dig som går i årskurs 7 eller är äldre. Om det inte står något annat träffas vi måndag mellan 19 och 21 i Equmeniakyrkan Magra. Vid de flesta samlingarna fikar vi. För att täcka en del av kostnaden tar vi ut en fikaavgift på 50kr per termin.

Ledare är:

Tomas Höggärde
070-551 07 44

Oskar Hildingsson

Ellen Persson

Markus Larsson

Torbjörn Larsson

Program för Våren 2019

Det finns mer är för dig som går i årskurs 9 eller är äldre. Vi träffas för att umgås, äta mat, ha aktiviteter och utforska vad det innebär att vara vara barn till världens bästa Pappa – Gud! Detta kommer ske genom tema-undervisning, samtal, lovsång och möjlighet till förbön. 

Vi träffas lördagar jämna veckor (om ingen annat anges) kl 18:30. Mer information se Facebook eller Instagram.

Ledare är:

Ungdomsledare Jonas Arvidsson
076-830 22 32

Oskar Hildingsson

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. Equmenia vill även lägga en grund för att tron på Jesus leder till handlingar som blir till välsignelse för andra. Det är därför som Equmenia finns till.

Equmenia består av cirka 400 lokala föreningar med 19 300 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och bönegrupper. Genom aktiviteterna kan Equmenia bli en plats där deltagarna blir sedda och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.

 

Läs mer om Equmenia