Om oss

Equmenia Magra är en del av Equmenia, vilket är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia Magra delar bekännelsen ”JESUS KRISTUS ÄR HERRE” från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider, vilken även är grunden för den nära relation med Equmeniakyrkan Magra som tillhör Equmeniakyrkan.

Genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill Equmenia Magra:

  • föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor,
  • hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i en kristen församling,
  • verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i samhället,
  • hävda individens unika värde och frihet,
  • utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden,
  • visa på individens ansvar för Guds skapelse, samt
  • hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och världen.

Våra aktiviteter

Vad som händer hos oss

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. Equmenia Magra vill skapa en trygg plats dit alla är välkomna, ett sammanhang där barn och unga får växa i sin relation till Gud och till andra.

Equmenia består av cirka 400 lokala föreningar med 19 300 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och bönegrupper. Genom aktiviteterna kan Equmenia bli en plats där deltagarna blir sedda och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.