Församlingens bön

Käre Gud, hjälp oss att se alla i vår närhet, att inte döma eller bedöma. För dig är alla lika värdefulla och viktiga. Tack för våra mötesplatser och möjligheter till gemenskap. Hjälp oss att våga göra nytt och vårda det vi har. Hjälp oss att bygga ditt rike här i Magra. Led oss att hitta vägarna. Gud, led oss i nya möten – så att människor ska få förtroende och tillit till oss i församlingen. Tack för alla medlemmar och viktiga händer. Hjälp oss att nå ut till fler i vårt samhälle. Låt människor hitta sin plats i din gemenskap. Amen.