Kören Spännvidd sjunger sånger ur Choralernas repertoar

Publicerat 

Söndag den 19 januari kl. 18.00 i Erska kyrka. Varmt Välkommen!