Efesierbrevet – ny andaktsbok

Nu finns en ny andaktsbok utifrån Efesierbrevets texter. Utöver denna bok finns det också en bibelläsningsplan, bibelstudier, pyssel och spellistor på Spotify. Nytt för denna gång är att det också finns möjlighet att använda en predikoserie eller ett alternativt kyrkoår.

equmeniakyrkans hemsida kan du läsa mera och hitta allt material. Du hittar även en direktlänk längst ner på vår egen hemsida. Via länkarna nedan kommer du direkt till respektive material.