Publicerat 

Mänskliga rättigheter

Människan är skapad till Guds avbild. Vi har alla rätt till ett människovärdigt liv i frihet, där vi får utvecklas utifrån våra egna förutsättningar. Vi är fria att välja hur vi vill behandla våra medmänniskor. Där denna frihet begränsas och människor förtrycks vill vi finnas som en motkraft. Många individer och lokala församlingar väljer att engagera sig för mänskliga rättigheter. Equmeniakyrkan har också ett gemensamt arbete och engagemang för olika områden av mänskliga rättigheter.
Det övergripande målet för Equmeniakyrkans arbete för mänskliga rättigheter är att bidra till värld i harmoni där alla har frihet att påverka sina liv. I ett samhälle utan socialt, ekonomiskt eller religiöst förtryck och diskriminering. En värld som präglas av det som Bibeln kallar för Shalom – fred, frid och harmoni.

Equmeniakyrkans arbete för mänskliga rättigheter handlar bland annat om:

  • Religions- och övertygelsefrihet (Freedom of Religion or Belief, FoRB) Läs mer
  • Anti-trafficking, läs mer
  • Urfolksrättigheter, läs mer
  • Asyl- och migrationsrättigheter, läs mer
  • Romernas situation i Sverige och Europa
  • Barnets och kvinnans rättigheter, läs mer
  • Martin Luther King-priset, Läs mer

Organisationer där Equmeniakyrkan är huvudman

Teologiska högskolan Stockholm (THS)

THS har en utbildning för mänskliga rättigheter sedan många år tillbaka som kan ge kandidat- och masterexamen i mänskliga rättigheter. Masterutbildningen ges i samarbete med Uppsala Universitet. Equmeniakyrkan är huvudman för THS och Equmeniakyrkans bildarsamfund hade sen de bildades på 1800-talet ett fokus på mänskliga rättigheter, inte minst Religions- och Övertygelsefrihet, vilket gjorde det naturligt att man uppmuntrade skapandet av ett utbildningsprogram för mänskliga rättigheter på skolan – ett program som täcker in många olika aspekter av mänskliga rättigheter. Det är ett populärt program och har många sökande.

Diakonia

Equmeniakyrkan är tillsammans med Svenska Alliansmissionen huvudman för Diakonia. Diakonia arbetar inom fem huvudområden; 1) Mänskliga Rättigheter, 2) Demokrati, 3) Gender (jämställdhet), 4) Social och ekonomisk rättvisa och 5) Fred och konflikthantering. Mottot för Diakonia är ”Människor som förändrar världen” och det är människor och samarbetsorganisationer i ett fyrtiotal länder som Diakonia samverkar med för att stärka människor att kräva sina rättigheter och för att förändra samhällena så att allas mänskliga rättigheter skall tas till vara.

Organisationer där Equmeniakyrkan är medlem

Svenska missionsrådet (SMR)

Sverige Kristna Råd (SKR)

Kyrkornas Världsråd (KV)

Europeiska kyrkokonferensen (KEK)

Det svenska OSSE-nätverket

Europeiska baptistfederationens (EBF) division för ”Freedom and Justice”

Världsbaptistalliansens (BWA) division för ”Freedom and Justice”