Fest för Equmenia Mariestad

Observera

Denna text publicerades första gången den 1 mars, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Söndagen den 1 mars var det gudstjänst – och fest för att uppmärksamma att SMU Mariestad blivit Equmenia Mariestad.

Ordförande i Equmenia Mariestad, Carolina Lidskog, berättade om bakgrunden till bytet av namn. Redan 2007 gick Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) samman med Metodistkyrkans Ungdomsförbund (MKU) och Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) med namnet Equmenia. Vid SMUs årsmöte i februari beslutades så att även SMU Mariestad skulle byta namn och bli Equmenia Mariestad.

Vid gudstjänsten så fick den nästan fullsatta kyrkan vara med då Olle Berglund, som är den mest erfarne scoutledaren, klippte det lila bandet som följdes av fanfar. Därefter bars den gröna SMU-fanan ut och ersattes av den lila Equmeniafanan.

Vid gudstjänsten sjöng barnkören Unga Röster och nya scouter invigdes.

Efter gudstjänsten fortsatte firande en trappa ner där det bjöds på tårta.

Ordförande i Equmenia Mariestad berättade om namnbytet

 

Olle Berglund klippte det lila bandet och för att markera att SMU Mariestad blivit Equmenia Mariestad.

 

För att visa att SMU nu blivit Equmenia byttes den gröna fanan mot den lila.

 

Vid gudstjänsten invigdes många nya scouter

 

Vid gudstjänsten sjöng barnkören Unga Röster.

 

Det var en nästan fullsatt kyrka som firade gudstjänst – och Equmenia Mariestad.

 

Efter gudstjänsten fortsatte festen med tårtkalas!