VIKTIGT! Aktuell information om coronavirus (covid19) Equmeniakyrkan Mariestad

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 mars, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Version: 2020-03-11 (kommer vid behov uppdateras)

Folkhälsomyndigheten höjde den 10 mars risknivån för samhällsspridning av covid-19 till mycket hög. Det är den högsta nivån. Orsaken är att myndigheten ser tecken på samhällsspridning. Smittskydd Västra Götaland ger därmed nya rekommendationer som vi vill förhålla oss till på följande sätt:

 1. Personer med hosta, feber och snuva bör inte komma till kyrkan. Stanna hemma och vid behov kontakta sjukvården.
 2. Stort fokus måste läggas på att värna de som kan drabbas allra hårdast. Som äldre och personer med allvarliga sjukdomar.
 3. Äldre och personer med kroniska sjukdomar är särskilt utsatta och rekommenderas att undvika samlingar med många personer t ex söndagens gudstjänster.
 4. Inom Mariestads Ekumeniska Råd har vi även överenskommit att tills vidare inte ha andakter på våra äldreboenden.
 5. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda sådana begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller allmänt och kan bidra till att minska spridningens omfattning.
 6. Allmänt rekommenderas:a) god handhygien (tvätta händer efter kontakt med publika ytor, handsprit är bra,

  undvika händer i ditt ansikte),

  b) håll lite avstånd till folk, ta inte i hand och hälsa på avstånd (c:a 1m)

  c) nys och hosta vid behov, bortvänd, i armvecket,

Vi behöver avvakta utvecklingen och fortsätta ta del fortlöpande av allmänna instruktioner från smittskyddet i Västra Götalandsregionen.

 

Mariestad 2020-03-11

Arne Josefsson

Församlingsföreståndare

 

Bakgrund: Covid19epidemin började i december 2019 i Kina. Den spreds som importfall via personer som varit där till framför allt Sydkorea, Iran och Italien och vidare till andra länder som importfall. Importfall gav upphov till så kallade hushållsfall, d v s nära kontakter/inom familjen till importfallen. Vi har nu denna senaste dryga vecka börjat få några samhällssmittade/samhällsförvärvade och det betyder att vi inte vet hur de smittats.