Gudstjänstnytt

Från och med söndagen den 13 februari är det åter en gudstjänst där alla är välkomna kl 10.00. Efter gudstjänsten kommer det att vara kyrkfika.

Eftersom pandemin fortfarande pågår fortsätter vi att vara rädda om varandra genom att hålla visst avstånd och stanna hemma om vi inte mår bra.