Diakoni

Diakoni är ett från början grekiskt ord som betyder ”tjänst”. I kyrkan handlar diakoni om en tro som inte bara är ord utan också handling.

Sveriges kristna råd formulerar (2014) sin diakonibeskrivning som följer: ”Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.”

Diakonalt arbete innebär möte med människor i olika utsatta situationer.

Inom Equmeinakyrkan finns det utbildade och ordinerade diakoner.